Profesýonal elektrik gaz ojagy Abat EP-4P

Abat EP-4P elektrik gaz ojagy – bu kopçülik aşhanalarda birinji, ikinji we üçünji tagamlary bişirýan profesýonal enjamydyr. Yasy dortburç çoýun konforkalar, berk biri birine ýanaşyp,bile iki sany gyraky stoluň üstki tagtalary arkaly gaz ojagyn üstünde gapçanagyň aňsat göçürmesini üpçün edýar. TEGlar gyzdyryjy elementlary taýdan ulanylýar. Gaz ojak ýedi oýjükli saldamly odyň kuwwatyny düzleýan paket perekluçatellar bilen enjamlaşdyrylan. Konforkalaryn maksimal temperaturasy – 480 °C. Gaz ojagyn korpusy poslamaýan polatdan ýasalan.

Profesýonal elektrik gaz ojagy Abat EP-4P

Abat EP-4P elektrik gaz ojagy – bu kopçülik aşhanalarda birinji, ikinji we üçünji tagamlary bişirýan profesýonal enjamydyr. Yasy dortburç çoýun konforkalar, berk biri birine ýanaşyp,bile iki sany gyraky stoluň üstki tagtalary arkaly gaz ojagyn üstünde gapçanagyň aňsat göçürmesini üpçün edýar. TEGlar gyzdyryjy elementlary taýdan ulanylýar. Gaz ojak ýedi oýjükli saldamly odyň kuwwatyny düzleýan paket perekluçatellar bilen enjamlaşdyrylan. Konforkalaryn maksimal temperaturasy – 480 °C. Gaz ojagyn korpusy poslamaýan polatdan ýasalan.

Profesýonal elektrik gaz ojagy Abat EP-4P

Abat EP-4P elektrik gaz ojagy – bu kopçülik aşhanalarda birinji, ikinji we üçünji tagamlary bişirýan profesýonal enjamydyr. Yasy dortburç çoýun konforkalar, berk biri birine ýanaşyp,bile iki sany gyraky stoluň üstki tagtalary arkaly gaz ojagyn üstünde gapçanagyň aňsat göçürmesini üpçün edýar. TEGlar gyzdyryjy elementlary taýdan ulanylýar. Gaz ojak ýedi oýjükli saldamly odyň kuwwatyny düzleýan paket perekluçatellar bilen enjamlaşdyrylan. Konforkalaryn maksimal temperaturasy – 480 °C. Gaz ojagyn korpusy poslamaýan polatdan ýasalan.

Önümiň üstünlikleri

Belli brend

"Чувашторгтехника" zawody 1958-nji ýylda döredilen we Russiýan we

GDG-nyň bazarlarynda profesýonal aşhana enjamlary oňdebaryjy öndüriji

hasaplanýar. Shu güne gora Abat söwda markasy – bu 4 sany öndürýan

meýdança we 12 sany hyzmat ediş kärhanalar.

Önumiň hili

Biz diňe dünýa belli öndürijileriň yokary hilli ýygyndylaryny we metal

taýýarlaýan enjamlaryny ullanýarys, olar: "Trumpf" we "Messer" (Almaniýa),

"Salvagnini" (Italiýa), "Finn Power" (Finlandiýa), "Amada" (Ýaponiýa),

"Mazak" (Yaponiýa), "Haas" (ABŞ) и "Leifeld" (Almaniýa).

Halkara standart ISO 9001

ОАО "Чувашторгтехника" kompaniýasy ISO 9001 hemme talaplaryna laýyk

hil üpçünjilik sistemasyny taýýarlady we 2008nji ýylda birinji barlagdan

son sertifikatlaşdyryldy. Sertifikat Ýewropanyň belli sertifikatlaşdyrýan

organ TUV SERT tarapyndan alyndy. Bu kompaniýa her alty aýda barlagy

geçip sertifikatlary uzaltýar.

Ynamlylyk

Biziň enjamlarymyzy satyn alanyňyzda, siz öz abraýyny aýaýan we şahsy

ýagdaýda öz önuminiň hiline jogapkär,öz önumçiliginiň iň ýokary hilli

önümini hodürleýän, siziň islegleriňize we hajatlaryňyza, hat-da harydy

satyn alanyňyzdan soň, ünsli garaýan kärhanany saýlaýarsyňyz.

Güwanama we serwishyzmatlary

Biz size bütin sanaw enjamlarymyza we olaryň soňraky serwis

hyzmatlaryny Turkmenistanyň çaginde guwanama berýaris.

Siz biz tarapa guwanama bejergisi arkaly yüz tutanyňyzda,

siziň enjamyňyza diňe original atiýäç böleklerini dakmagmyza

we enjamyňyzy gysga wagtda ýola goýmagmyza şaýat bolarsyňyz.

Önümiň üstünlikleri

Belli brend

"Чувашторгтехника" zawody 1958-nji ýylda döredilen we

Russiýan we GDG-nyň bazarlarynda profesýonal aşhana

enjamlary oňdebaryjy öndüriji hasaplanýar. Shu güne gora

Abat söwda markasy – bu 4 sany öndürýan meýdança we

12 sany hyzmat ediş kärhanalar.

Önumiň hili

Biz diňe dünýa belli öndürijileriň yokary hilli ýygyndylaryny

we metal taýýarlaýan enjamlaryny ullanýarys, olar: "Trumpf"

we "Messer" (Almaniýa), "Salvagnini" (Italiýa), "Finn Power"

(Finlandiýa), "Amada" (Ýaponiýa), "Mazak" (Yaponiýa), "Haas"

(ABŞ) и "Leifeld" (Almaniýa).

Halkara standartISO 9001

ОАО "Чувашторгтехника" kompaniýasy ISO 9001 hemme

talaplaryna laýyk hil üpçünjilik sistemasyny taýýarlady we

2008nji ýylda birinji barlagdan son sertifikatlaşdyryldy. 

Sertifikat Ýewropanyň belli sertifikatlaşdyrýan organ TUV 

SERT tarapyndan alyndy. Bu kompaniýa her alty aýda

barlagy geçip sertifikatlary uzaltýar.

Ynamlylyk

Biziň enjamlarymyzy satyn alanyňyzda, siz öz abraýyny

aýaýan we şahsy ýagdaýda öz önuminiň hiline jogapkär,

öz önumçiliginiň iň ýokary hilli önümini hodürleýän, siziň

islegleriňize we hajatlaryňyza, hat-da harydy satyn

alanyňyzdan soň, ünsli garaýan kärhanany saýlaýarsyňyz.

Güwanama we serwishyzmatlary

Biz size bütin sanaw enjamlarymyza we olaryň soňraky serwis

hyzmatlaryny Turkmenistanyň çaginde guwanama berýaris.

Siz biz tarapa guwanama bejergisi arkaly yüz tutanyňyzda,

siziň enjamyňyza diňe original atiýäç böleklerini dakmagmyza

we enjamyňyzy gysga wagtda ýola goýmagmyza şaýat bolarsyňyz.

Önümiň üstünlikleri

Belli brend

"Чувашторгтехника" zawody 1958-nji ýylda döredilen we Russiýan we GDG-nyň bazarlarynda profesýonal aşhana enjamlary oňdebaryjy öndüriji hasaplanýar. Shu güne gora Abat söwda markasy – bu 4 sany öndürýan meýdança we 12 sany hyzmat ediş kärhanalar.

Önumiň hili

Biz diňe dünýa belli öndürijileriň yokary hilli ýygyndylaryny we metal taýýarlaýan enjamlaryny ullanýarys, olar: "Trumpf" we "Messer" (Almaniýa), "Salvagnini" (Italiýa), "Finn Power" (Finlandiýa), "Amada" (Ýaponiýa), "Mazak" (Yaponiýa), "Haas" (ABŞ) и "Leifeld" (Almaniýa).

Halkara standartISO 9001

ОАО "Чувашторгтехника" kompaniýasy ISO 9001 hemme talaplaryna laýyk hil üpçünjilik sistemasyny taýýarlady we 2008nji ýylda birinji barlagdan son sertifikatlaşdyryldy. Sertifikat Ýewropanyň belli sertifikatlaşdyrýan organ TUV SERT tarapyndan alyndy. Bu kompaniýa her alty aýda barlagy geçip sertifikatlary uzaltýar.

Ynamlylyk

Biziň enjamlarymyzy satyn alanyňyzda, siz öz abraýyny aýaýan we şahsy ýagdaýda öz önuminiň hiline jogapkär, öz önumçiliginiň iň ýokary hilli önümini hodürleýän, siziň islegleriňize we hajatlaryňyza, hat-da harydy satyn alanyňyzdan soň, ünsli garaýan kärhanany saýlaýarsyňyz.

Güwanama we serwishyzmatlary

Biz size bütin sanaw enjamlarymyza we olaryň soňraky serwis hyzmatlaryny Turkmenistanyň çaginde guwanama berýaris. Siz biz tarapa guwanama bejergisi arkaly yüz tutanyňyzda, siziň enjamyňyza diňe original atiýäç böleklerini dakmagmyza we enjamyňyzy gysga wagtda ýola goýmagmyza şaýat bolarsyňyz.

Önümiň üstünlikleri

Belli brend

"Чувашторгтехника" zawody 1958-nji ýylda döredilen we

Russiýan we GDG-nyň bazarlarynda profesýonal aşhana

enjamlary oňdebaryjy öndüriji hasaplanýar. Shu güne gora

Abat söwda markasy – bu 4 sany öndürýan meýdança we

12 sany hyzmat ediş kärhanalar.

Önumiň hili

Biz diňe dünýa belli öndürijileriň yokary hilli ýygyndylaryny

we metal taýýarlaýan enjamlaryny ullanýarys, olar: "Trumpf"

we "Messer" (Almaniýa), "Salvagnini" (Italiýa), "Finn Power"

(Finlandiýa), "Amada" (Ýaponiýa), "Mazak" (Yaponiýa), "Haas"

(ABŞ) и "Leifeld" (Almaniýa).

Halkara standartISO 9001

ОАО "Чувашторгтехника" kompaniýasy ISO 9001 hemme

talaplaryna laýyk hil üpçünjilik sistemasyny taýýarlady we

2008nji ýylda birinji barlagdan son sertifikatlaşdyryldy. 

Sertifikat Ýewropanyň belli sertifikatlaşdyrýan organ TUV 

SERT tarapyndan alyndy. Bu kompaniýa her alty aýda

barlagy geçip sertifikatlary uzaltýar.

Ynamlylyk

Biziň enjamlarymyzy satyn alanyňyzda, siz öz abraýyny

aýaýan we şahsy ýagdaýda öz önuminiň hiline jogapkär,

öz önumçiliginiň iň ýokary hilli önümini hodürleýän, siziň

islegleriňize we hajatlaryňyza, hat-da harydy satyn

alanyňyzdan soň, ünsli garaýan kärhanany saýlaýarsyňyz.

Güwanama we serwishyzmatlary

Biz size bütin sanaw enjamlarymyza we olaryň soňraky serwis

hyzmatlaryny Turkmenistanyň çaginde guwanama berýaris.

Siz biz tarapa guwanama bejergisi arkaly yüz tutanyňyzda,

siziň enjamyňyza diňe original atiýäç böleklerini dakmagmyza

we enjamyňyzy gysga wagtda ýola goýmagmyza şaýat bolarsyňyz.

Önümçilik barada

ООО «Альянстехникс» kompaniýasy Ýewropanyň icinde uly hasaplanýan ОАО «Чувашторгтехника» (Russiýa) zawodynyň Abat markasynyň enjamlaryny çykarýan satyjysydyrys. Onuň önümi butin GDG-nyň döwletlerinde bellidir we onuň daşynda: dowrebap aşhana enjamlary oz hyzmatlary we ygtybarlylygy bilen  at gazanandyr. Oňa restoranlar we kafelar ýokary baha berýarler, hem-de ol naharhanalaryň arasynda ozuni orän gowy tanadandyr. Ýokary hil, arzan baha ulanmaklyk we elýeter baha – uç sany ОАО «Чувашторгтехника» aşhana enjamlarynyň üstünliklerdir. Ýyllarça işleriň icinde kompaniýanyň hasabynda kompleksleýin ýerine ýetirilen durli proýektlar örän kändir: munisipalitet we dowlet kärhanalaryndan başlap dowrebap kafelar we haşamly restoranlara barýar. Biz Türkmenistanyň jemgiýet iýmitiniň çaginde profesýonal enjama elmydama ösýän hyrydarlygyny kanagatlandyrmaga gönükdirilendiris.


                          Önümçilik barada                                                                                                                            

Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 1)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 2)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 3)

Önümçilik barada

ООО «Альянстехникс» kompaniýasy Ýewropanyň icinde uly hasaplanýan ОАО «Чувашторгтехника» (Russiýa) zawodynyň Abat markasynyň enjamlaryny çykarýan satyjysydyrys. Onuň önümi butin GDG-nyň döwletlerinde bellidir we onuň daşynda: dowrebap aşhana enjamlary oz hyzmatlary we ygtybarlylygy bilen  at gazanandyr. Oňa restoranlar we kafelar ýokary baha berýarler, hem-de ol naharhanalaryň arasynda ozuni orän gowy tanadandyr. Ýokary hil, arzan baha ulanmaklyk we elýeter baha – uç sany ОАО «Чувашторгтехника» aşhana enjamlarynyň üstünliklerdir. Ýyllarça işleriň icinde kompaniýanyň hasabynda kompleksleýin ýerine ýetirilen durli proýektlar örän kändir: munisipalitet we dowlet kärhanalaryndan başlap dowrebap kafelar we haşamly restoranlara barýar. Biz Türkmenistanyň jemgiýet iýmitiniň çaginde profesýonal enjama elmydama ösýän hyrydarlygyny kanagatlandyrmaga gönükdirilendiris.


                 Önümçilik barada                                                                                                                            

Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 1)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 2)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 3)

Önümçilik barada

ООО «Альянстехникс» kompaniýasy Ýewropanyň icinde uly hasaplanýan ОАО «Чувашторгтехника» (Russiýa) zawodynyň Abat markasynyň enjamlaryny çykarýan satyjysydyrys. Onuň önümi butin GDG-nyň döwletlerinde bellidir we onuň daşynda: dowrebap aşhana enjamlary oz hyzmatlary we ygtybarlylygy bilen  at gazanandyr. Oňa restoranlar we kafelar ýokary baha berýarler, hem-de ol naharhanalaryň arasynda ozuni orän gowy tanadandyr. Ýokary hil, arzan baha ulanmaklyk we elýeter baha – uç sany ОАО «Чувашторгтехника» aşhana enjamlarynyň üstünliklerdir. Ýyllarça işleriň icinde kompaniýanyň hasabynda kompleksleýin ýerine ýetirilen durli proýektlar örän kändir: munisipalitet we dowlet kärhanalaryndan başlap dowrebap kafelar we haşamly restoranlara barýar. Biz Türkmenistanyň jemgiýet iýmitiniň çaginde profesýonal enjama elmydama ösýän hyrydarlygyny kanagatlandyrmaga gönükdirilendiris.


        Önümçilik barada                                                                                                                            

Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 1)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 2)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 3)

Önümçilik barada

ООО «Альянстехникс» kompaniýasy Ýewropanyň icinde uly hasaplanýan ОАО «Чувашторгтехника» (Russiýa) zawodynyň Abat markasynyň enjamlaryny çykarýan satyjysydyrys. Onuň önümi butin GDG-nyň döwletlerinde bellidir we onuň daşynda: dowrebap aşhana enjamlary oz hyzmatlary we ygtybarlylygy bilen  at gazanandyr. Oňa restoranlar we kafelar ýokary baha berýarler, hem-de ol naharhanalaryň arasynda ozuni orän gowy tanadandyr. Ýokary hil, arzan baha ulanmaklyk we elýeter baha – uç sany ОАО «Чувашторгтехника» aşhana enjamlarynyň üstünliklerdir. Ýyllarça işleriň icinde kompaniýanyň hasabynda kompleksleýin ýerine ýetirilen durli proýektlar örän kändir: munisipalitet we dowlet kärhanalaryndan başlap dowrebap kafelar we haşamly restoranlara barýar. Biz Türkmenistanyň jemgiýet iýmitiniň çaginde profesýonal enjama elmydama ösýän hyrydarlygyny kanagatlandyrmaga gönükdirilendiris.

                              Önümçilik barada                                                                                                                            

Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 1)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 2)


Russiýanyň industriýa we söwda ministriniň Denis Manturowyň ОАО "Чувашторгтехника"-a sapary (bölüm 3)

Assortiment

Parokonwektomat Abat ПКА 6-1/1ПМ2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat КПП-4П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat ПКЭ-4Э

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik pissa peçi Abat ПЭП-6-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Çörekçi şkafy Abat ЭШ-3К

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gowurma şkafy Abat ШЖЭ-2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Raskoýe şkafy Abat ШРТ-8-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-90П-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik fritýur Abat ЭФК-90/2П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik saç Abat ЭСК-90-0,47-70

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gaýnatma gazany Abat КПЭМ-60/9Т

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy stoly Abat СХС-70-011

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy şkaf Abat ШХн-0,7-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-30Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik et üweýän maşyn Abat МЭП-300Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Suw gaýnatgyç Abat КВЭ-30

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gapçanak kapasy Abat ПСП-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyan Kapasa-witrina Abat ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

1-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

2-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gyzgyn içginiň kapasy Abat ПГН-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Kassa kejebek Abat КК-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Assortiment

Parokonwektomat Abat ПКА 6-1/1ПМ2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat КПП-4П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat ПКЭ-4Э

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik pissa peçi Abat ПЭП-6-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Çörekçi şkafy Abat ЭШ-3К

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gowurma şkafy Abat ШЖЭ-2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Raskoýe şkafy Abat ШРТ-8-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-90П-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik fritýur Abat ЭФК-90/2П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik saç Abat ЭСК-90-0,47-70

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gaýnatma gazany Abat КПЭМ-60/9Т

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy stoly Abat СХС-70-011

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy şkaf Abat ШХн-0,7-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-30Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik et üweýän maşyn Abat МЭП-300Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Suw gaýnatgyç Abat КВЭ-30

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gapçanak kapasy Abat ПСП-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyan Kapasa-witrina Abat ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

1-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

2-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gyzgyn içginiň kapasy Abat ПГН-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Kassa kejebek Abat КК-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Assortiment

Parokonwektomat Abat ПКА 6-1/1ПМ2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat КПП-4П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat ПКЭ-4Э

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik pissa peçi Abat ПЭП-6-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Çörekçi şkafy Abat ЭШ-3К

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gowurma şkafy Abat ШЖЭ-2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Raskoýe şkafy Abat ШРТ-8-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-90П-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik fritýur Abat ЭФК-90/2П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik saç Abat ЭСК-90-0,47-70

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gaýnatma gazany Abat КПЭМ-60/9Т

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy stoly Abat СХС-70-011

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy şkaf Abat ШХн-0,7-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-30Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik et üweýän maşyn Abat МЭП-300Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Suw gaýnatgyç Abat КВЭ-30

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gapçanak kapasy Abat ПСП-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyan Kapasa-witrina Abat ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

1-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

2-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gyzgyn içginiň kapasy Abat ПГН-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Kassa kejebek Abat КК-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Assortiment

Parokonwektomat Abat ПКА 6-1/1ПМ2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat КПП-4П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Konweksiýon peç Abat ПКЭ-4Э

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik pissa peçi Abat ПЭП-6-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Çörekçi şkafy Abat ЭШ-3К

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gowurma şkafy Abat ШЖЭ-2

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Raskoýe şkafy Abat ШРТ-8-01

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-90П-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik fritýur Abat ЭФК-90/2П

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik saç Abat ЭСК-90-0,47-70

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gaýnatma gazany Abat КПЭМ-60/9Т

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy stoly Abat СХС-70-011

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyjy şkaf Abat ШХн-0,7-02

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gatnaşykly işleniş enjamy Abat АКО-30Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Elektrik et üweýän maşyn Abat МЭП-300Н

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Suw gaýnatgyç Abat КВЭ-30

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gapçanak kapasy Abat ПСП-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Sowadyan Kapasa-witrina Abat ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

1-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

2-nji tagam marmit Abat ПМЭС-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Gyzgyn içginiň kapasy Abat ПГН-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Kassa kejebek Abat КК-70М

Harydyň barlygy (şäher Aşgabat)

Abat enjamlary “Адская кухня”-nyn saýlawy

2017-nji ýylyň sentýabr aýynda ПЯТНИЦА(Russiya) kanalynda "Адская кухня" atly bäsleşik başlady - bu tomaşa rus aş bäsleşigi  dünýä bellidir. Bu şowyň gatnaşyjylary Konstantin Iwlewyň aşhanasynda bolmak ucin örän uly saýlawdan geçdiler. Bu proýekt olar uçin okuw we kulinar uniwersiteti boldy, we şef Iwlew olaryň mugallymy, halypasy we berk kazy boldy. Gatnaşyjylar artyk işlap we  hemme aşpez tejribelerini we çeperçiligini ullanýarlar we şeýdip işlemekde olara Abat enjamlary kömek edýar.

Abat enjamlary “Адская кухня”-nyn saýlawy

2017-nji ýylyň sentýabr aýynda ПЯТНИЦА(Russiya) kanalynda "Адская кухня" atly bäsleşik başlady - bu tomaşa rus aş bäsleşigi  dünýä bellidir. Bu şowyň gatnaşyjylary Konstantin Iwlewyň aşhanasynda bolmak ucin örän uly saýlawdan geçdiler. Bu proýekt olar uçin okuw we kulinar uniwersiteti boldy, we şef Iwlew olaryň mugallymy, halypasy we berk kazy boldy. Gatnaşyjylar artyk işlap we  hemme aşpez tejribelerini we çeperçiligini ullanýarlar we şeýdip işlemekde olara Abat enjamlary kömek edýar.

Abat enjamlary “Адская кухня”-nyn saýlawy

2017-nji ýylyň sentýabr aýynda ПЯТНИЦА(Russiya) kanalynda "Адская кухня" atly bäsleşik başlady - bu tomaşa rus aş bäsleşigi  dünýä bellidir. Bu şowyň gatnaşyjylary Konstantin Iwlewyň aşhanasynda bolmak ucin örän uly saýlawdan geçdiler. Bu proýekt olar uçin okuw we kulinar uniwersiteti boldy, we şef Iwlew olaryň mugallymy, halypasy we berk kazy boldy. Gatnaşyjylar artyk işlap we  hemme aşpez tejribelerini we çeperçiligini ullanýarlar we şeýdip işlemekde olara Abat enjamlary kömek edýar.

Aragatşyk

Aşgabat

Kazan

Telefon

993 65 05 50 94

Adres

Aşgabat, köçe Gary Kuliyew oy 26

Email

info@abat-tm.com

Telefon

7 8352 59 01 51

Adres

Kazan, köçe Korolenko oy 81 ofis 1

Email

info@abat-tm.com

Aragatşyk

Aşgabat

Kazan

Telefon

993 65 05 50 94

Adres

Aşgabat, köçe Gary Kuliyew oy 26

Email

info@abat-tm.com

Telefon

7 8352 59 01 51

Adres

Kazan, köçe Korolenko oy 81 ofis 1

Email

info@abat-tm.com

Aragatşyk

Aşgabat

Kazan

Telefon

993 65 05 50 94

Adres

Aşgabat, köçe Gary Kuliyew oy 26

Email

info@abat-tm.com

Telefon

7 8352 59 01 51

Adres

Kazan, köçe Korolenko oy 81 ofis 1

Email

info@abat-tm.com

Harytlar baradaky informasiýa köpçülige niýetlenen däldir. Harytlar barada täze habarlary, anyk bahany we harydyň barlygyny biziň menejerlarymyzdan anyklaň.

© 2016-2020 «АЛЬЯНСТЕХНИКС».

Enjamyň, hususyýetiň, serwis mowzugyň, gapgaçlaryň we bar, kafe, restoran mebelleriň lomaý we bolekleýin satuwy.

Harytlar baradaky informasiýa köpçülige niýetlenen däldir. Harytlar barada täze habarlary, anyk bahany we harydyň barlygyny biziň menejerlarymyzdan anyklaň.

© 2016-2020 «АЛЬЯНСТЕХНИКС».

Enjamyň, hususyýetiň, serwis mowzugyň, gapgaçlaryň we bar, kafe, restoran mebelleriň lomaý we bolekleýin satuwy.

Harytlar baradaky informasiýa köpçülige niýetlenen däldir. Harytlar barada täze habarlary, anyk bahany we harydyň barlygyny biziň menejerlarymyzdan anyklaň.

© 2016-2020 «АЛЬЯНСТЕХНИКС».

Enjamyň, hususyýetiň, serwis mowzugyň, gapgaçlaryň we bar, kafe, restoran mebelleriň lomaý we bolekleýin satuwy.

Harytlar baradaky informasiýa köpçülige niýetlenen däldir. Harytlar barada täze habarlary, anyk bahany we harydyň barlygyny biziň menejerlarymyzdan anyklaň.

© 2016-2020 «АЛЬЯНСТЕХНИКС».

Enjamyň, hususyýetiň, serwis mowzugyň, gapgaçlaryň we bar, kafe, restoran mebelleriň lomaý we bolekleýin satuwy.